Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΕΛΗ

  • Ευθύμιος Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ επί θεμάτων Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
  • Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  • Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Γιάννης Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
  • Ιωάννης Πανιάρας, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων Ομίλου
  • Φωκίων Τασούλας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ομίλου 

ΣΚΟΠΟΣ

Η περαιτέρω ενίσχυση της πάγιας θέσης του Ομίλου ότι η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα αποτελούν αδιάσπαστο τρίπτυχο της στρατηγικής και λειτουργίας του και η διασφάλιση ότι το τρίπτυχο αυτό αποτελεί κοινή συνείδηση σε όλο το φάσμα λήψης αποφάσεων των εταιριών του Ομίλου.

Η παροχή στρατηγικών οδηγιών στην Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη επί όλων των εταιρικών υποθέσεων.

Απολογισμός 2017