Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εταιρικές Αξίες

Α+ | A-

Οι Αξίες μας βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Μας καθοδηγούν σε ό,τι κάνουμε. Προερχόμενες από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα των ιδρυτών του Τιτάνα, είναι βαθιά ριζωμένες στην παράδοση μας και έχουν γαλουχήσει τους ανθρώπους μας για περισσότερο από έναν αιώνα. Η Εταιρία μπορεί να έχει αναπτυχθεί πολύ από τότε, διατηρεί όμως ακόμη τα θεμελιώδη στοιχεία της κουλτούρας της και του οικογενειακού της πνεύματος.

Ακεραιότητα

 • Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
 • Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία
 • Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο

Γνώση

 • Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση
 • Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς
 • Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες

Αξία στον πελάτη

 • Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας
 • Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις
 • Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες

Δέσμευση έναντι στόχων

 • Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους
 • Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους
 • Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα

Συνεχής Βελτίωση

 • Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει
 • Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία
 • Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
 • Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Απολογισμός 2018