Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ιστορία

Α+ | A-
1902 Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου "τσιμεντοποιείου" στην πόλη της Ελευσίνας.
1911 Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ"
1912 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
1924 Ηλεκτροδότηση του εργοστασίου Ελευσίνας με ιδιοπαραγωγή ρεύματος.
1933 Πραγματοποίηση των πρώτων εξαγωγών τσιμέντου.
1937 Γενική ανακαίνιση του εργοστασίου Ελευσίνας με κατάργηση των κατακόρυφων κλιβάνων και εγκατάσταση περιστροφικών κλιβάνων.
1951-1957 1.Η παραγωγή του εργοστασίου Ελευσίνας αυξάνεται κατακόρυφα, με συνεχή διεύρυνση των εξαγωγών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 52% των πωλήσεων του Τιτάνα και το 50% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τσιμέντου.
2. Άρχισε να παράγεται και να διατίθεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και λευκό τσιμέντο.
1960 Εγκατάσταση σε κλίβανο του εργοστασίου Ελευσίνας του πρώτου ηλεκτροστατικού φίλτρου αποκονίωσης στην Ελλάδα.
1962 Έναρξη λειτουργίας δεύτερου εργοστασίου του Τιτάνα στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
1968 Έναρξη λειτουργίας του τρίτου εργοστασίου του Τιτάνα στο Δρέπανο Αχαΐας.
1971 1. Προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής στο εργοστάσιο του Δρεπάνου με τριπλασιασμό παραγωγής.
2. Καθιέρωση του θεσμού της αποκατάστασης περιβάλλοντος.
1976 Έναρξη λειτουργίας τέταρτου εργοστασίου στο Καμάρι Βοιωτίας.
1978 Ιδρύεται η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος.
1979 1. Έναρξη λειτουργίας του πρώτου σταθμού αποθήκευσης τσιμέντου στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (πλωτός σταθμός) και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (πλωτός σταθμός).
2. Ανάληψη από την θυγατρική ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. του έργου διαχείρισης -συντονισμού των θαλάσσιων μεταφορών τσιμέντου.
1980 Κατάταξη του Τιτάνα στη 2η θέση του πίνακα των μεγαλύτερων εξαγωγικών βιομηχανιών της Ελλάδας.
1985 Πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, εξαγωγών στις ΗΠΑ.
1988 Ίδρυση σταθμού διανομής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Port Newark, New Jersey).
1989-1994 Ίδρυση σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη: Βενετία - Ιταλία, Μασσαλία - Γαλλία, Hull - Ηνωμένο Βασίλειο.
1991 Έμφαση στην καθετοποίηση δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε λατομεία αδρανών υλικών και μονάδες σκυροδέματος.
1992 Απόκτηση του ελέγχου τσιμεντοβιομηχανίας στις ΗΠΑ (Roanoke).
1997 Έναρξη παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων¨INTERMIX¨στην Ελλάδα.
1998 1. Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας Plevenski Cement στη Βουλγαρία και της εταιρίας Cementarnica Usje στη Βόρεια Μακεδονία.
2.Επέκταση με εκσυχρονισμό του εργοστασίου Roanoke στις ΗΠΑ.
1999 Εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της αιγυπτιακής εταιρίας Beni Suef Cement (Κοινοπραξία TITAN - LAFARGE) και λειτουργία νέου σταθμού στη Σάφαγκα της Αιγύπτου.
2000 Εξαγορά της TARMAC AMERICA Inc με απόκτηση του 100% των εργοστασίων Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida), λατομείων, μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών διανομής τσιμέντου κ.ά., στις ΗΠΑ.
2001 Μετονομασία της TARMAC AMERICA σε TITAN AMERICA και ένταξη στο δυναμικό της όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ.
2002 1. Εορτασμός των 100 χρόνων του Τιτάνα, με σειρά εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
2. Υπογραφή από τον Τιτάνα (πρώτη Ελληνική Εταιρία) του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ.
3. Ένταξη της αμερικανικής εταιρίας Separation Technologies (επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας) στον Όμιλο.
4. Απόκτηση του ελέγχου της τσιμεντοβιομηχανίας Kosjeric στη Σερβία.
5. Απόκτηση του ελέγχου της αιγυπτιακής εταιρίας ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT (σε κοινοπραξία με τη LAFARGE).
2003 1. Έναρξη λειτουργίας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
2. Ένταξη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ως πλήρους μέλους του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD).
2004 1. Συμβολή του Τιτάνα στην κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου. ως αποκλειστικού προμηθευτή ειδικού τσιμέντου, που παράγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2. Παραχώρηση των μετοχών της PLEVENSKI A.D. και εξαγορά των μετοχών της εταιρίας ZLATΝA PANEGA Α.D. στη Βουλγαρία.
3. Έναρξη λειτουργίας νέου σταθμού διανομής τσιμέντου στην Tampa (Florida), στις ΗΠΑ.
2005 Εγκαίνια νέας παραγωγικής μονάδας τσιμέντου του εργοστασίου Pennsuco (Florida), στις ΗΠΑ.
2006 1. Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA τριών ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στις ΗΠΑ.
2. Εγκαίνια του νέου σύγχρονου σταθμού διανομής τσιμέντου στο Port Newark, New Jersey στις ΗΠΑ.
3. Κατασκευή σταθμού διανομής τσιμέντου στον Αυλώνα (Vlore) της Αλβανίας.
2007 1. Έναρξη κατασκευής στην περιοχή Kruje της Αλβανίας, νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου.
2. Εξαγορά από την ΤΙΤΑΝ AMERICA δύο ακόμα εταιριών έτοιμου σκυροδέματος και λατομείου ασβεστόλιθου στις ΗΠΑ.
3. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2007 αξιολογήθηκε με Α+.
To A+ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο διασφάλισης που προβλέπει η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών (GRI, G3, 2006) μετά από αξιολόγηση και επαλήθευση στοιχειών από την ανεξάρτητη εταιρία DNV.
2008 1. Εξαγορά της τουρκικής εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. με απόκτηση του 50% του εργοστασίου στο Tokat και μονάδας άλεσης στο Tekirdag.
2. Απόκτηση του 100% της κοινοπρακτικής επιχείρησης με την επωνυμία "Lafarge-Titan Egyptian Investments" (εργοστάσια Beni Suef, Alexandria Portland Cement), στην Αίγυπτο.
3. Εγκαινιάζεται η λειτουργία νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Zlatna Panega στη Βουλγαρία.
4. Η Cementarnica Usje A.D., θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Βόρεια Μακεδονία, προσυπέγραψε την ένταξή της στο τοπικό δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του ΟΗΕ.
5. 1st Stakeholders’ Forum – 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών
6. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008 αξιολογήθηκε με Α+.
To A+ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο διασφάλισης που προβλέπει η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών (GRI, G3, 2006) μετά από αξιολόγηση και επαλήθευση στοιχειών από την ανεξάρτητη εταιρία DNV. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και ΒΑ 2007 είχε επίσης αξιολογηθεί με Α+.
2009 1. Ο ΤΙΤΑΝ απέσπασε πέντε από τα «Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων 2008» της Capital Link:
   - Grand Investor Relations Award
   - Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης
   - Βραβείο Καλύτερων Επενδυτικών Σχέσεων με
   Θεσμικούς Επενδυτές
   - Βραβείου Καλύτερου Investor Relations Officer για τους
    Θεσμικούς Επενδυτές (Τάκης Κανελλόπουλος)
   - Βραβείο Καλύτερου Ετήσιου Απολογισμού
2. Στο εργοστάσιο Roanoke, της θυγατρικής μας ΤΙΤΑΝ America, απονεμήθηκαν το 2009 δύο σημαντικά περιβαλλοντικά βραβεία:
   - «Συνολικής Περιβαλλοντικής Αριστείας» για το 2009 από την
    Αμερικάνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών και το περιοδικό
    “Cement Americas”.
   - “Environmental Excellence Award for Land Conservation” του
    Κυβερνήτη της Πολιτείας Βιρτζίνια.
3. Ο ΤΙΤΑΝ είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
4. Η INTERBETON εγκαινιάζει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων με μεγάλο εύρος εφαρμογών.
5. O TITAN Top Companies for Leaders 2009.
Η Α.Ε Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κατέκτησε την 1η θέση στη λίστα των “Top Companies for Leaders” στην Ευρώπη και την 8η θέση στην παγκόσμια κατάταξη για το 2009, λαμβάνοντας μια διεθνή τιμητική διάκριση στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και των ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών.
6. Ο Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 αξιολογήθηκε με Α+.
Τo A+ αποτελεί το ανώτατο επίπεδο διασφάλισης που προβλέπει η Διεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισμών (GRI, G3, 2006) μετά από αξιολόγηση και επαλήθευση στοιχειών από την ανεξάρτητη εταιρία DNV. Με Α+ είχαν επίσης αξιολογηθεί οι Απολογισμοί ΕΚΕ και ΒΑ 2007 και 2008.
2010 1. Εγκαίνια νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου ΑΝΤΕΑ στην Αλβανία.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, εγκαινιάστηκε το νέο εργοστάσιο ΑΝΤΕΑ που βρίσκεται στην περιοχή Boka e Kuqe της Αλβανίας. Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα της χώρας και από τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργοστάσια τσιμέντου στον κόσμο. Η σημαντική αυτή επένδυση ανήλθε σε 200 εκατ. ευρώ και η συνολική δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι 1,5 εκατ. τόνοι ετησίως.
2. 2ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελευσίνα και στο Καμάρι – 2rd Stakeholders’ Forum.
Ο ΤΙΤΑΝ πραγματοποίησε την 1η Μαρτίου 2010 το 2ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών με δύο συναντήσεις στα εργοστάσια Ελευσίνας και Καμαρίου. Το Φόρουμ αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και κατ’ αρχήν αποφάσεων, σε θέματα που μπορούν να αποτελέσουν τομείς συνεργασίας, κοινής δράσης και ανάληψη πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου και έμπρακτη προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
3. Εξαγορά εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Κόσσοβο.
4. Η Α. Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 1.000 πιο Υπεύθυνες Κοινωνικά Εταιρίες του κόσμου.
2011 1. O ΤΙΤΑΝ, ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Κόσοβο.
2012 1. Συμπλήρωση 100 χρόνων από την εισαγωγή της μετοχής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Έναρξη στην Ελλάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ασφάλεια στο Σπίτι» για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας και την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος.
3. Βράβευση επτά μονάδων έτοιμου σκυροδέματος της ΤΙΤΑΝ America με το «2012 NRMCA Excellence in Quality Award» από την Εθνική Ένωση Έτοιμου Σκυροδέματος των Η.Π.Α. (NRMCA).
4. Έκδοση του 1ου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Sharrcem, θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Κόσοβο.
2013 1. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στον κατάλογο «Ethibel Excellence Investment Registers» που καταρτίζει ο διεθνής οργανισμός Forum Ethibel στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των υπεύθυνων επενδύσεων.
2014 1. Δημοσίευση του Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2013 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου για τους Ενιαίους Απολογισμούς (IIRC), εφαρμόζοντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και άριστες πρακτικές.
2. Μετονομασία της Separation Technologies LLC, θυγατρικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, σε ST Equipment & Technology LLC.
3. Υπογραφή από τον Τιτάνα της «Χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα», στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα «Sustainable Greece 2020».
2015 1. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπογράφει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία για την ενίσχυση της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρώπη.
2. Συμμετοχή του Τιτάνα στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης με δωρεές σε Λέρο και Κω αλλά και με την συγκρότηση και αποστολή έξι (6) εθελοντικών ομάδων εργαζομένων στη Λέρο για έξι (6) εβδομάδες.
2016 1. Απόκτηση συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi, στη Βραζιλία, η οποία διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοινού (50/50) από τον Όμιλο Dias Branco και την εταιρία ΤΙΤΑΝ/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ).
2018 1. Ο ΤΙΤΑΝ αποκτά τον έλεγχο της κοινοπραξίας του στην Τουρκία, Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
2. Ο TITAN γίνεται μέλος της νεοσύστατης Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA).

Απολογισμός 2018