Saturday 15 December 2018

Photo Gallery

Α+ | A-

Stakeholders’ Forum in Kamari 2010

     

     

 

Vassilis Agrimakis, Georgios Abatzoglou,
Serafeim Ioannidis

 

Dimitris Papalexopoulos, Nikos Analitis,
Ioanna Kirekouki, Georgios Dioletis

     

 

Petros Tsoumas, Nikos Meletiou, Athanasios Lappas, Vassilis Skarakis, Nikos Kritsantonis, Konstantinos Konstantinou

 

Vassilis Skarakis, Nikos Kritsantonis, Konstantinos Konstantinou, Mironas Maragakis, Ioannis Polychronopoulos, Nora Michaloliakou

     

 

Pythagoras Samaras, Georgios Sidiropoulos, Ioannis Kalimnakis, Eleni Stathopoulou, Lazaros Papageorgiou, Georgios Houlis

 

Kalliopi Papaggeli, Panikos Trakidis, Nellos Canellopoulos, Theodoros Papalexopoulos

     

 

Dimitris Kemos, Thomas Glavas, Dimitris Tournis, Vicky Meletidou, Alekos Maragos

 

Lazaros Papageorgiou, Georgios Houlis, Vassilis Agrimakis, Georgios Abatzoglou, Serafeim Ioannidis

     

 

Georgios Abatzoglou, Serafeim Ioannidis, Evangelos Boumis

 

Nikos Meletiou, Athanasios Lappas, Vassilis Skarakis, Nikos Kritsantonis, Konstantinos Konstantinou, Mironas Maragakis

     

 

Ioanna Kirekouki, Georgios Dioletis,
Dimitris Elias, Tesi Samara

 

Vassilis Skarakis, Nikos Kritsantonis, Konstantinos Konstantinou, Mironas Maragakis, Ioannis Polychronopoulos

     

 

Click on the photo to enlarge.

Report 2017

WBCSD/CSI