Θυγατρικές Εταιρίες

Λατομεία Τανάγρας Α.Ε.

Η Λατομεία Τανάγρας Α.Ε. έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση λατομείων, καθώς και την παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών, προϊόντων λατομείου, ορυκτών κ.ά. Δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, καθώς και στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 13368717000
Α.Φ.Μ.: 092850477
Δ.Ο.Υ.: ΘΗΒΩΝ
 
Οικονομικά στοιχεία
 

email: main@titan.gr 320 09 Τανάγρα Βοιωτίας, Τηλ: 210 2591111, Fax: 210 2591574

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies