Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Α+ | A-

Ο ΤΙΤΑΝ, για περισσότερο από έναν αιώνα, αναγνωρίζει έμπρακτα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία όπως και η κοινωνία έχει ανάγκη τις επιχειρήσεις.

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας μας, περιλαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με τη φιλοσοφία, τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωσή μας στη διεύθυνση csr@titan.gr.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI