Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Α+ | A-

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Ομίλου παντού και πάντα. Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον διατυπώνεται στην περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου και στο Charter του CSI. Στοχεύει στο να βλάπτουμε λιγότερο αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας και στο να βοηθούμε περισσότερο με την υποστήριξη και συμμετοχή μας σε τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το WBCSD/CSI.

Μήνυμα του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

“…επιδιώκουμε την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Εστιάζουμε στη βελτίωση των επιδόσεών μας στη βάση των τριών πυλώνων: Της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης (triple bottom line). Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειάς μας στη σύμπραξη με τους κύριους συμ-μετόχους μας σε τοπικό επίπεδο, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών στο πλαίσιο της παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI), υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact). Το 2015 ενισχύσαμε περαιτέρω τον κοινωνικό πυλώνα εστιάζοντας στο τοπικό επίπεδο και σε πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία. Επίσης, υπογράψαμε την Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Τεχνολογία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα (LCTPi) του WBCSD. Κοιτώντας μπροστά, έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προβληματισμό για την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του Ομίλου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 που έθεσε ο ΟΗΕ.”
Πηγή: Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI