Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Κλιματική αλλαγή

Α+ | A-

Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή.

Ως παραγωγός τσιμέντου, εκπέμπουμε σημαντικές ποσότητες CO2 και έχουμε δεσμευθεί στο να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Έχουμε θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2, για τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος και στο να διαχειριστούμε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτά διατυπώνονται στη Στρατηγική και Πολιτική του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Μέριμνα για το Κλίμα» είναι η κοινή πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), της Παγκόσμιας Οργάνωσης για το Περιβάλλον (UNEP) και του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) που σκοπό έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών για την κλιματική αλλαγή.

 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI