Νέα και Δελτία Τύπου

12/12/2000

Εξαγορά της Tarmac America Inc. από τον ΤΙΤΑΝΑ

Η πρόσφατη εξαγορά της Tarmac America Inc. αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση εκ μέρους του Τιτάνα, που αποβλέπει στην αύξηση και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και την ισχυροποίησή της θέσης του στον κλάδο της παγκόσμιας τσιμεντοβιομηχανίας. Μετά από σειρά επιτυχών εξαγορών ομοειδών επιχειρήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, η απόκτηση της Tarmac America Inc. ισχυροποιεί τον Τιτάνα στο διεθνή στίβο και τον αναδεικνύει ως σημαντικό "παίκτη" στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Νοτιο-Ανατολικής Ακτής των Η.Π.Α.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies