ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για εμάς, στον Τιτάνα, η εξέλιξη είναι μία διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Γι’ αυτό δημιουργούμε συνεχώς προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας βασισμένα στην υψηλή ποιότητα, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα και την καινοτομία.

Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν τσιμέντα φαιά και λευκά, χύδην ή ενσακισμένα, τα έτοιμα ξηρά κονιάματα INTERMIX ενώ η θυγατρική μας εταιρεία INTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. αποτελεί την καθετοποιημένη δραστηριότητά μας στην παραγωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Μαζί με τα προϊόντα, οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Μεταφοράς και Διάθεσης, καλύπτουν το φάσμα αναγκών του πελάτη με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Κάθε πρόβλημα και απορία των πελατών μας θα βρει την πιο υπεύθυνη και αξιόπιστη λύση.Για να μάθετε περισσότερα για τα έτοιμα ξηρά κονιάματα και την καθετοποιημένη δραστηριότητά μας στην παραγωγή, μεταφορά και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος και λατομικών προϊόντων επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους:

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies