Αρχεία και Έντυπα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Εδώ θα βρείτε τις Δηλώσεις Επιδόσεων των χύδην και ενσακισμένων τσιμέντων που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα Δομικών Κατασκευών, που βρίσκεται σε ισχύ από την 1/7/2013.


ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Πιστοποιητικό της Σταθερότητας της Επίδοσης)ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φαιού τσιμέντου                                Λευκού τσιμέντου                                Στοιχεία Τοιχοποιίας

 

Κόλλες Πλακιδίων STEREA

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

STEREA C1TE C1TE_CE
STEREA PRO C2TE C2TE_CE
STEREA FLEX C2TE S1 C2TE S1_CE

 

Στοιχεία Τοιχοποιίας από Κυψελωτό Σκυρόδεμα σε αυτόκλειστο

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

THERMAVER G2/400 No24 CE

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies