Αρχεία και Έντυπα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Εδώ θα βρείτε τις Δηλώσεις Επιδόσεων των χύδην και ενσακισμένων τσιμέντων που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα Δομικών Κατασκευών, που βρίσκεται σε ισχύ από την 1/7/2013.


ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
CEM I
52,5 N
     
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
         
Εργοστασιο
Ελευσινας
Χυδην             CEM I
52,5 Ν
Ενσακισμενο           CEM II/A-LL
42,5 Ν
 
Εργοστασιο
Ευκαρπιας
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
      CEM I
52,5 N
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM II/B-M (P-LL)
32,5R
CEM IV/B (W-P)
32,5 N
  CEM II/A-LL
42,5 Ν
 
Εργοστασιο
Δρεπανου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
52,5 Ν
CEM IV/ A (P)
32,5 N-SR
CEM IV/B (W-P)
32,5 N
   
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 
42,5 N
         

ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Πιστοποιητικό της Σταθερότητας της Επίδοσης)


ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5N
CEM I
42,5R
CEM I
52,5N
   
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5N
       
Εργοστασιο
Ελευσινας
Χυδην           CEM I 52,5 Ν
Ενσακισμενο         CEM II/A-LL
42,5 Ν
 
Εργοστασιο
Ευκαρπιας
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
  CEM II/A-LL
42,5 Ν
CEM I
52,5 N
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM II/B-M (P-LL)
32,5R
CEM IV/B (W-P)
32,5N
CEM II/A-LL
42,5 Ν
 
Εργοστασιο
Δρεπανου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
52,5 Ν
CEM IV/ A (P)
32,5 N-SR
   
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 
42,5 N
CEM IV/B (W-P)
32,5 N
 
     

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φαιού τσιμέντου                                Λευκού τσιμέντου

 

Κόλλες Πλακιδίων STEREA

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
STEREA C1TE
STEREA PRO C2TE
STEREA FLEX C2TE S1

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies