Υπηρεσίες

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών

H Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών, παρέχει τεχνική βοήθεια στους πελάτες, ώστε να υπάρχει λύση στα προβλήματα και τις αναζητήσεις τους.

Το έργο της είναι πολύπλευρο:  

 • Σχεδιάζει αναμίγματα σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των συνεργατών μας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και προϋποθέσεις της εφαρμογής.
 • Στοχεύει πάντα στον βέλτιστο ποιοτικό και οικονομικό συνδυασμό των πρώτων υλών, επιλέγοντας τους κατάλληλους τύπους υλικών.
 • Παρακολουθεί τις εγκαταστάσεις εργοστασιακών και εργοταξιακών μονάδων σκυροδέματος, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση ποιότητας τελικού προϊόντος. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και η εξάλειψη ποιοτικών προβλημάτων.
 • Ελέγχει τις πρώτες ύλες σκυροδέματος και τελικού προϊόντος.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους συνεργάτες για σχεδιασμό νέων προϊόντων.
 • Προτείνει διορθωτικές κινήσεις, όπου απαιτείται, ώστε να υπάρχει η συνεχής εξασφάλιση συνεπούς ποιότητας.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό των συνεργατών μας σε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία εργαστηρίων ποιότητας σε μονάδες σκυροδέματος, προκατασκευών και παραγωγής ειδικών δομικών προϊόντων.
 • Ενημερώνει για τις απαιτούμενες διαδικασίες που επιβάλλουν κανονισμοί, νομοθεσίες και πρότυπα.

Έργα στα οποία η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών έδωσε σημαντικές λύσεις:

Μεταφορά και διάθεση χύδην τσιμέντων

 • Τα χύδην τσιμέντα ΤΙΤΑΝ μεταφέρονται με σιλοφόρα οχήματα και παραδίδονται στον πελάτη.
 • Η παράδοση του  χύδην τσιμέντου γίνεται παρουσία του πελάτη, με απασφάλιση της ειδικής ταινίας ασφάλειας που συνοδεύει κάθε φορτίο ώστε να προστατεύεται η ποιότητα και ποσότητα του παραδοτέου φορτίου. Η ειδική ταινία ασφαλείας αποτελεί μέρος του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, αφού φέρει μοναδικό κωδικό για κάθε φορτίο και ο οποίος αποτυπώνεται μηχανογραφικά στα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής του.
 • Οι οδηγοί των σιλοφόρων οχημάτων διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και εκπαίδευση ώστε να παραδίδουν το προϊόν στις εγκαταστάσεις του πελάτη με ασφάλεια και συνέπεια. Λαμβάνουν σε τακτά διαστήματα εκπαίδευση στην αμυντική οδήγηση, τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία και φέρουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Παροχή διευκολύνσεων παράδοσης αποβλήτων πλοίων

Oι λιμενικές εγκαταστάσεις των εργοστασίων μας διαθέτουν εν ισχύ εγκεκριμένα Σχέδια Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν σε αυτές, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση επαρκείς ευκολίες υποδοχής υγρών και στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες Ελευσίνας, Δρεπάνου, Κέντρου Διανομής Ηρακλείου, Μήλου, με την συνδρομή εξειδικευμένων και κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιριών στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο αυτό. Αναλυτικά στοιχεία των παρόχων του αναφερομένου έργου επιδίδονται στους πλοιάρχους και εμπλεκόμενους πράκτορες από τους υπευθύνους των κατά τόπους εγκαταστάσεων.

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies