Υγεία και Ασφάλεια

Πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης Εργαζόμενων

Στην καθημερινότητά μας παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Ο καλύτερος  τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι η σωστή ενημέρωση και η δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας, που ξεκινάει από την εκπαίδευση και συνεχίζεται με την ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων.

Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για την ευαισθητοποίηση των εργαζόμενών μας σε θέματα που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την υιοθέτηση ασφαλών συμπεριφορών, είναι πολλές και ποικίλες.

Αρχικά, μέσα από τη διερεύνηση και την ανάλυση των ατυχημάτων, των παρ’ ολίγον ατυχημάτων και των λοιπών συμβάντων, εντοπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και τις καταστάσεις και συμπεριφορές που τους προκαλούν.

Στη συνέχεια, έχοντας ως στόχο τη μείωση έως εξάλειψη συγκεκριμένων τύπων ατυχημάτων και συμβάντων, διοργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης για συγκεκριμένα θέματα.

Ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις για:

  • Την Αποφυγή γλιστρημάτων-παραπατημάτων-πτώσεων
  • Την οδική ασφάλεια
  • Τον θόρυβο – προστασία ακοής
  • Τις εργασίες σε ύψος - αποφυγή πτώσης από ύψος
  • Την ευαισθητοποίηση σχετικά με αναφορές παρ’ ολίγον ατυχημάτων
  • Την σκόνη – αναπνευστική προστασία
  • Τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στα Εργοστάσια Τσιμέντου, στις Μονάδες Σκυροδέματος και τα Λατομεία
  • Τον θεσμό Κοινωνικών Βραβείων Ασφαλούς Εργασίας
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies