ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΧΥΔΗΝ

Οι ανάγκες των πελατών μας εξελίσσονται διαρκώς. Ο ΤΙΤΑΝ παρέχει καινοτόμες λύσεις με τσιμέντα υψηλών επιδόσεων, σε συνδυασμό με κορυφαία εξυπηρέτηση, τεχνική εξειδίκευση και υποστήριξη διανομής.

 • Φαιό τσιμέντο CEM I 52,5 N
  Portland EN 197-1 - CEM I 52,5 N

  Είναι το τσιμέντο Portland που προορίζεται κυρίως σε εφαρμογές προκατασκευασμένου και έτοιμου σκυροδέματος, καθώς και σε προϊόντα ξηρών μιγμάτων με υδραυλικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για χρήση σε προκατασκευασμένα στοιχεία, στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος κλπ.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Φαιό τσιμέντο CEM I 42,5 R
  Portland EN 197-1 - CEM I 42,5 R

  Με την πήξη του, το τσιμέντο CEM I 42,5 R παρέχει υψηλές πρώιμες αντοχές και για τον λόγο αυτόν, είναι ιδανικό για τη μείωση του χρόνου ξεκαλουπώματος σε εφαρμογές προκατασκευασμένων στοιχείων, όπως σε σήραγγες μετρό και ετοίμου σκυροδέματος. Ο γρήγορος ρυθμός αντίδρασής του παράγει, επίσης, περισσότερη θερμότητα, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές σε ψυχρότερες συνθήκες.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Φαιό τσιμέντο CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N
  Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 – CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N

  Τσιμέντο TITAN CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο που συμπληρώνει τη σειρά των τσιμέντων Portland. Είναι σχεδιασμένο με μειωμένη συμμετοχή κλίνκερ ώστε να έχει σημαντικά χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Οι ενισχυμένες ιδιότητές του προσφέρουν υψηλές πρώιμες αντοχές και το καθιστούν ιδανικό για ογκώδεις σκυροδετήσεις και εργασίες ελαφράς προκατασκευής κλπ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Φαιό τσιμέντο CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N
  Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 – CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N

  Το τσιμέντο ΤΙΤΑΝ CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο που συμπληρώνει τη σειρά των τσιμέντων Portland. Οι ενισχυμένες ιδιότητές του προσφέρουν υψηλές πρώιμες αντοχές και το καθιστούν ιδανικό για ογκώδεις σκυροδετήσεις και εργασίες προκατασκευής. Το τσιμέντο ΤΙΤΑΝ CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N προσέφερε λύσεις στα μεγάλα τεχνικά έργα σε εφαρμογές σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Φαιό τσιμέντο CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N
  Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N

  Το τσιμέντο TITAN CEM II 32,5 N είναι σύνθετο τσιμέντο Portland ιπτάμενης τέφρας/ποζολάνης/ασβεστόλιθου με χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, ιδανικό για σκυροδετήσεις μεγάλου όγκου. Έχει ενισχυμένες ιδιότητες, επωφελείς για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών σκυροδέματος, κονιάματος, επιχρίσματος, επίστρωσης και ενέματα. Παράγεται με την καύση ενός καθορισμένου με ακρίβεια μίγματος πρώτων υλών που περιέχει ασβέστη, πυρίτιο, αλουμίνα και μικρές ποσότητες άλλων υλικών για τον σχηματισμό του κλίνκερ. Το κλίνκερ, η επιλεγμένη ιπτάμενη τέφρα, η ποζολάνη, ο ασβεστόλιθος και το θειικό ασβέστιο (για τον έλεγχο της πήξης), συνδυάζονται για την παραγωγή τσιμέντου υψηλής συνεκτικότητας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Φαίο τσιμέντο ανθεκτικό σε Θειικά
  CEM IV/A(P) 42,5 N - SR

  Τo τσιμέντo CEM IV/A(P) 42,5 N - SR χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδεμάτων που προορίζονται για ειδικές εφαρμογές όπως: έργα βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεις συλλογής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων κ.ά. Το τσιμέντο CEM IV/A (P) 42,5 N-SR παράγεται στο εργοστάσιο Δρεπάνου Αχαΐας και στο εργοστάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • Λευκό Τσιμέντο CEM I 52,5 N
  Portland EN 197-1 - CEM I 52,5 N «Λευκό»

  Το λευκό τσιμέντο είναι υδραυλικό συνδετικό μέσο, του οποίου τα φυσικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε εκείνα του φαιού τσιμέντου Portland. Διακρίνεται για το καθαρό, λευκό χρώμα του. Η λευκότητα είναι αποτέλεσμα τόσο της φύσης όσο και της αυστηρής διαλογής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, καθώς και της τεχνολογικά προηγμένης διαδικασίας παραγωγής.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies