ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

To τσιμέντο δεν είναι απλά ένα εμπορικό αγαθό. Βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και χρησιμοποιείται, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας. Σε συνεργασία με τους εταίρους και τους συμ-μετόχους μας προσπαθούμε σε συνεχή βάση να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του σήμερα και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις του αύριο.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, ένταξη και εφαρμογή στον Όμιλο των διεθνών τάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τόσο μέσα από βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, όσο και μέσω της ανάπτυξης προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Η Διεύθυνση Έρευνας Ποιότητας (ΔΕΠ) υπάγεται στην Τεχνική Διεύθυνση Ομίλου με έδρα το εργοστάσιό μας στο Καμάρι Βοιωτίας, κοντά στην Αθήνα. Η ΔΕΠ αποτελείται από το Αναλυτικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος, το Εργαστήριο Καυσίμων και το Εργαστήριο Κονιαμάτων. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies