Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του Τιτάνα στην Ελλάδα, απ΄ όπου ξεκίνησε η πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις Επενδυτικές Σχέσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ/ ΤΙΤΑΝ Cement International SA, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.titan-cement.com  

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις Επενδυτικές Σχέσεις της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.titan-sa.gr

Ο ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΤΙΤΑΝ, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα, από το 1902, έχει συνδέσει την ιστορία του με την ιστορία της χώρας.

Δράσεις και Πρωτοβουλίες για τις Τοπικές Κοινωνίες

Αξιοποιούμε τις δικές μας δυνάμεις, πόρους και συνεργασίες για να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς μας. Εστιάζουμε όχι μόνο στο τι κάνουμε, αλλά και στο πώς το κάνουμε, διασφαλίζοντας την ουσιαστική συμβολή μας προς τις τοπικές κοινωνίες.