ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΑΣΤΕ

ΜΑΖΙ

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται διεθνώς μια σημαντική μετατόπιση στον προσανατολισμό του τρόπου διοίκησης των επιχειρήσεων. Σ΄ αυτό το περιβάλλον ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανέπτυξε την στρατηγική που μας καθοδηγεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Σημαντικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η νέα πλατφόρμα για την ηγεσία «Leading the TITAN way», η οποία μας βοηθά να αναπτυσσόμαστε και να πετυχαίνουμε, μαζί. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τα στοιχεία της κουλτούρας που μας οδήγησαν στην επιτυχία και έχει ως στόχο τη διατήρησή τους στο μέλλον. Επίσης, παρουσιάζει και ενδυναμώνει τις συμπεριφορές που χρειαζόμαστε, προκειμένου η επιτυχία μας να συνεχιστεί στις επόμενες δεκαετίες.

Από την πρώτη ημέρα, η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας του κάθε εργαζόμενου. Αντιμετωπίζουμε την εργασία ως μια διαδικασία εξέλιξης, κατά την οποία οι δεξιότητες, η γνώση, οι δυνατότητες και οι συμπεριφορές αποκτώνται, καθώς ο ρόλος μας διευρύνεται και οι προσδοκίες αυξάνονται.

Η πλατφόρμα «Leading the TITAN Way» αποτελεί τον κορμό της ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Ξεκινώντας με τη Διαδικασία Απόδοσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων βοηθά τη διευθυντική ομάδα να θέτει προτεραιότητες φροντίζοντας παράλληλα για την ανάπτυξη κάθε μέλους της ομάδας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies