Υγεία και Ασφάλεια

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχει παρατηρηθεί ότι η μεγάλη πλειονότητα ανεπιθύμητων συμβάντων, τραυματισμών ή ατυχημάτων στη διάρκεια της εργασίας σχετίζεται με τη μη τήρηση κάποιων σημαντικών κανόνων, που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Γι’ αυτό δεν περιοριζόμαστε στο να θέτουμε, απλώς, κάποιους κανόνες, αλλά απαιτούμε από όλους τους εργαζόμενους να ακολουθούν πρακτικές ασφαλούς εργασίας, να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφάλειας και να εργάζονται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει.

 

 

ΟΙ... 11 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΣ

 • ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

  Ελέγχουμε πάντα  τα ΜΑΠ, πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Σιγουρευόμαστε ότι εφαρμόζουν σωστά και δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ με λάθος τρόπο.

 • ΠΑΝΤΑ τηρούμε το LOTOTO

  Εφαρμόζουμε το LOTOTO για την απομόνωση όλων των μορφών ενέργειας, ανεξάρτητα από το πόσο σύντομη ή μικρή είναι μία εργασία ή από τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή του LOTOTO.

 • ΠΑΝΤΑ επανατοποθετούμε τα προστατευτικά ασφάλειας

  Δεν τροποποιούμε τα προστατευτικά ασφάλειας, χωρίς γραπτή άδεια.

  Εφαρμόζουμε πάντα το LOTOTO, πριν αφαιρέσουμε ή αλλάξουμε, έστω και ελάχιστα, τη θέση του προστατευτικού ασφάλειας.

  Για τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης σε κάποιο χώρο, κάνουμε πάντα οριοθέτηση και τοποθετούμε την κατάλληλη σήμανση.

 • ΠΑΝΤΑ παίρνουμε γραπτή άδεια εργασίας, πριν εισέλθουμε σε περιορισμένο χώρο

  Βγαίνουμε αμέσως από τον χώρο, αν παρατηρήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή, όσο μικρή και αν είναι. Αν είμαστε επιτηρητές, παρατηρούμε συνεχώς όλες τις δραστηριότητες εντός του χώρου.

 • ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση, όταν εργαζόμαστε σε ύψος

  Ελέγχουμε πάντα τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση πριν τον χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, ελέγχουμε τις συνδέσεις της ζώνης ασφαλείας του συνάδελφου μας και αυτός τις δικές μας.

  Ασφαλίζουμε πάντα εργαλεία και υλικά, για να προστατεύσουμε όσους βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Τέλος, δεν χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο τον εξοπλισμό προστασίας από πτώση.

 • ΠΑΝΤΑ παίρνουμε γραπτή άδεια εργασίας για θερμές εργασίες κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα

  Προστατεύουμε από σπινθήρες ή γυμνή φλόγα, ο,τιδήποτε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για πυρκαγιά και δεν μπορούμε να το απομακρύνουμε. Αμέσως αναφέρουμε τυχόν ανεπαρκή εξαερισμό.

 • ΔΕΝ παρεμβαίνουμε και δεν παρακάμπτουμε οποιαδήποτε διάταξη ή διαδικασία ασφάλειας

  Αναφέρουμε πάντα οποιαδήποτε αλλαγή στις διατάξεις ασφάλειας ή/και στη χρήση τους και τυχόν δυσκολίες στην εφαρμογή μίας διαδικασίας.

 • ΔΕΝ χειρίζομαστε εξοπλισμό, για τον οποίο δεν διαθέτουμε την κατάλληλη άδεια

  Πάντα επιβεβαιώνουμε την καταλληλόλητα του εξοπλισμού για την εργασία και ελέγχουμε τον εξοπλισμό, πριν την έναρξη της εργασίας.

 • ΔΕΝ εργαζόμαστε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών

  Συμβουλευόμαστε τον γιατρό εργασίας, εφόσον λαμβάνουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα.

 • ΔΕΝ χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγούμε

  Δεν κρατάμε τη συσκευή του τηλεφώνου όταν οδηγούμε, ακόμα και όταν είμαστε σταματημένοι στο φανάρι,  στην κίνηση ή επιβλέπουμε κάποιον εκπαιδευόμενο οδηγό.

 • ΠΑΝΤΑ φοράμε ζώνη ασφαλείας

  Επιβεβαιώνουμε ότι όλοι οι επιβάτες κάνουν το ίδιο.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies