Οι Πολιτικές Ομίλου

 

Η στρατηγική μας βασίζεται στο όραμά μας να πράττουμε το σωστό. Για να διασφαλίσουμε ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με σεβασμό και υπευθυνότητα, έχουμε αναπτύξει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου TITAN, ο οποίος παρέχει το πλαίσιο των βασικών αρχών λειτουργίας που καθοδηγούν την καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας, καθώς και μία σειρά πολιτικών, οι οποίες βοηθούν κάθε άτομο στον Όμιλο να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Mπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους στόχους μας μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών μας, παρακάτω.

 • Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών
 • Πολιτική για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη
 • Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Πολιτική Καταγγελιών
 • Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
 • Πολιτική και οι Οδηγίες Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Πολιτική Προμηθειών
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
 • Πολιτική Συμμόρφωσης με τις Διεθνείς Κυρώσεις
 • Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies