Υγεία και Ασφάλεια

Κάνουμε όσα μπορούμε

περισσότερα,

για να συμβούν όσα το δυνατόν

λιγότερα!

Προτεραιότητά μας είναι ένας ασφαλής εργασιακός χώρος, τόσο για τους εργαζόμενούς μας όσο και για τους συνεργάτες μας, χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου, ο καθένας μας χωριστά, αλλά και όλοι μαζί, είμαστε υπεύθυνοι για την προσωπική ασφάλειά μας και την ασφάλεια των συναδέλφων μας.

Παράλληλα, ακολουθούμε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies