ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

O ΤΙΤΑΝ Eλλάδας, δημοσιεύει από το 2020 Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη δράση του σε σχέση με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Αναλαμβάνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες και τις ανάγκες των συμ-μετόχων μας ενώ παρέχουμε ολοκληρωμένη και διαφανή ενημέρωση για όλες τις δράσεις και τις επιδόσεις μας βάσει διεθνών προτύπων και μεθοδολογιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών TITAN και INTERBETON και παρουσιάζει την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του 2023, χρονιά στην οποία η Ελλάδα πέτυχε πολύ καλές επιδόσεις με κινητήριο δύναμη τη συνεχιζόμενη υψηλή ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.
Υλοποιήσαμε νέες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη, εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, προωθήσαμε τη διάθεση νέων, καινοτόμων πράσινων προϊόντων και λύσεων και μεγιστοποιήσαμε τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
Διατηρώντας τους κύριους δείκτες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εντός των στόχων, συνεχίσαμε να φροντίζουμε με πράξεις τους εργαζόμενους μας, τους συνεργάτες, το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies