Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Μέσω της πελατοκεντρικής μας στρατηγικής ανάπτυξης, στόχος μας είναι να γίνουμε ο κορυφαίος πάροχος πράσινων δομικών υλικών και λύσεων σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία στους συμ-μετόχους μας και συμβάλλοντας σε έναν ασφαλέστερο, πιο βιώσιμο και ευχάριστο κόσμο.

Η Στρατηγική μας για το 2026 αποβλέπει στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας, καθώς και στην επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας. Bασίζεται σε τέσσερις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Στρατηγική προτεραιότητα 1: Έμφαση στην ανάπτυξη των ελκυστικών θέσεων που ήδη έχουμε στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
  • Στρατηγική προτεραιότητα 2: Επιτάχυνση της ανάπτυξης και προσφοράς νέων πράσινων προϊόντων και λύσεων
  • Στρατηγική προτεραιότητα 3: Αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών
  • Στρατηγική προτεραιότητα 4: Υλοποίηση της στρατηγικής μέσω ενός τοπικού λειτουργικού μοντέλου με γνώμονα την απόδοση και το ταλέντο

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies