Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή.

Η μεγάλη πρόκληση!

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, θα σημάνει την ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας, αυξημένες βροχοπτώσεις σε κάποιες χώρες, έντονα φαινόμενα ξηρασίας σε άλλες και σημαντικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, την υγεία, τη βιοποικιλότητα και τα αποθέματα νερού στον πλανήτη.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των αιτίων της και των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την αντιμετώπισή της.

Πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες και τις μεταφορές και η παραγωγή τσιμέντου, όπως και πολλές άλλες ενεργοβόρες διεργασίες, σίγουρα έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που μας κινητοποίησε αμέσως.

Το 2002, οι εταιρίες που συμμετείχαμε στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο του Τσιμέντου (CSI), συμφωνήσαμε σε ένα κοινό Πρόγραμμα Δράσης, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Το 2006, υιοθετήσαμε μία στρατηγική για την κλιματική αλλαγή, που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες και εναλλακτικά υλικά.

 Η στρατηγική μας αυτή, επικεντρώνεται:

  • Στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ενεργειακή διαχείριση).

  • Στη συνεπεξεργασία ( την ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ).

  • Στην παραγωγή σύνθετων τσιμέντων (μείωση του περιεχομένου κλίνκερ στο τσιμέντο).

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Συνεπεξεργασία

Παραγωγή Σύνθετων Τσιμέντων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies