Τσιμέντο Ενσακισμένο

Σειρά ενσακισμένων τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Τα ενσακισμένα τσιμέντα ΤΙΤΑΝ αποτελούν μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, ιδανική για πλήθος κατασκευών στην ελληνική αγορά. Δίνουν έμφαση στη δέσμευση του Τιτάνα για βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εστιάζουν στη βελτίωση του λειτουργικού χρόνου ζωής των κατασκευών.

 

Πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης καταναλωτών    

Ο ΤΙΤΑΝ έχει σχεδιάσει και προσφέρει στους καταναλωτές ενσακισμένου τσιμέντου και άλλων προϊόντων το πρόγραμμα ανταμοιβής Προνόμιο™. Το Προνόμιο™ απευθύνεται πρωτίστως στους εργολάβους οικοδομικών έργων. Το καινοτόμο πρόγραμμα παρέχει αναγνώριση και επιβράβευση στον καταναλωτή παράλληλα με συνεχή ενημέρωση για τα προϊόντα και τις προωθητικές δράσεις της Eταιρείας μας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Προνόμιο™ μπορείτε να δείτε εδώ

Τις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Επιδόσεων (EPD), τις Δηλώσεις Επιδόσεων Τσιμέντων για τα βασικά χαρακτηριστικά των προιόντων, τις Σημάνσεις CE και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Φαιό Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ

Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Για γενική χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως σε σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα, πληρώσεις δαπέδων, και μονώσεις.
 • Παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα κατασκευών.
 • Ιδανικό για κατασκευές κοντά σε θάλασσα ή θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο εργασιμότητας.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.
 • Απαιτεί ελάχιστες ποσότητες  προσμίκτων στο κονίαμα.
 • Βελτιωμένη εργασιμότητα, συνοχή, φινίρισμα και αντοχή του σκληρυμένου κονιάματος ή σκυροδέματος σε κύκλους ψύξης-απόψυξης.
 • Συμμορφώνεται με την οδηγία για το χρώμιο (VI)  με στόχο τη μείωση του κινδύνου αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες δοσολογίες ανά οικοδομική εφαρμογή

Φαιό Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ R

Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Για γενική χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως σε σκυρόδεμα, κονιάματα,  επιχρίσματα,  επιστρώσεις ή ενέματα.
 • Παρέχει υψηλή πρώιμη αντοχή.
 • Εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, ώστε το προϊόν να μπορεί να επεξεργαστεί εύκολα.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.
 • Απαιτεί ελάχιστες ποσότητες προσμίκτων για την παραγωγή τελικού προϊόντος, εξαιτίας της χαμηλότερης απαίτησης σε νερό.
 • Η ιδιαίτερη απόχρωσή του, το καθιστά ως το ιδανικότερο φαιό τσιμέντο για την επίτευξη έγχρωμων τελικών προϊόντων, με χρήση κατάλληλων χρωστικών ουσιών (πιγμέντα).
 • Παρέχει μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα κατασκευών.
 • Ιδανικό για κατασκευές κοντά σε θάλασσα ή θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Συμμορφώνεται με την οδηγία για το χρώμιο (VI)  με στόχο τη μείωση του κινδύνου αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες δοσολογίες ανά οικοδομική εφαρμογή

Φαιό Τσιμέντο Υψηλής Αντοχής ΤΙΤΑΝ

Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αντοχή.
 • Ιδανικό για χρήση σε εργασίες ανακαινίσεων, επιδιορθώσεις και σε ενέματα.
 • Ιδανικό για εργασίες που απαιτούν γρήγορη ανάπτυξη αντοχών.
 • Αυξημένος χρόνος εργασιμότητας  με υψηλή πρώιμη αντοχή.
 • Εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης-απόψυξης.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.
 • Συμμορφώνεται με την κατηγορία  αντοχής 42,5Ν, εξασφαλίζοντας υψηλή πρώιμη και τελική αντοχή.
 • Συσκευασία ανθεκτική στην υγρασία.
 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χαμηλών θερμοκρασιών, λόγω της αυξημένης ανάπτυξης θερμότητας.
 • Ιδανικό για εφαρμογές σκυροδέματος υψηλής αντοχής.
 • Ιδανικό για κατασκευές κοντά σε θάλασσα ή θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Συμμορφώνεται με την οδηγία για το χρώμιο (VI) με στόχο τη μείωση του κινδύνου αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες δοσολογίες ανά οικοδομική εφαρμογή

Λευκό Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ

Τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/(A-LL) 42,5 N

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Για αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές εφαρμογές, όπως επιχρίσματα, επιστρώσεις, κονίαμα κ.λπ.
 • Ιδανικό για την παραγωγή εξαιρετικά ανοιχτόχρωμου σκυροδέματος και κονιαμάτων.
 • Εξαιρετικό για την επιδιόρθωση παλαιών οικοδομημάτων και μνημείων.
 • Aπαιτεί μικρές ποσότητες χρωστικών για την επίτευξη ανοικτών και έντονων χρωμάτων.
 • Επιτυγχάνει με τη χρήση του πιο ζωντανά χρώματα σε σύγκριση με τα φαιά τσιμέντα.
 • Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές από τις πρώτες ώρες εφαρμογής.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες δοσολογίες ανά οικοδομική εφαρμογή

 

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies