Υγεία και Ασφάλεια

Οδική Ασφάλεια

Οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει οδηγώ αμυντικά. Σημαίνει πηγαίνω από το σπίτι στη δουλειά ή επιστρέφω, κάθε μέρα, από τη δουλειά στο σπίτι, για να δω την οικογένειά μου και να απολαύσω την προσωπική ζωή μου.

Εμείς διαθέτουμε από τους μεγαλύτερους στόλους συνεργαζόμενων μεταφορέων στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 700 οδηγοί εκτελούν, κάθε μέρα, μεταφορικό έργο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Αυτό το γεγονός, από μόνο του, μας ωθεί να δίνουμε μεγάλη σημασία στα θέματα που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια, τόσο των μεταφορέων μας όσο και όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας. Γι’ αυτό:

  • Έχουμε εντάξει την Οδική Ασφάλεια στο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Εκπαιδεύουμε τους οδηγούς που εκτελούν μεταφορικά έργο,  σε θέματα αμυντικής οδήγησης, ώστε να διασφαλίσουμε πως ακολουθούν σωστές πρακτικές οι οποίες θα μειώσουν την πιθανότητα εμπλοκής τους σε τροχαίο ατύχημα.
  • Διεξάγουμε επιθεωρήσεις εστιασμένες στην οδική ασφάλεια για να διαπιστώσουμε τον βαθμό συμμόρφωσης των οδηγών στη νομοθεσία και στους κανόνες ασφάλειας που εμείς έχουμε θέσει.
  • Καταγράφουμε και διερευνούμε κάθε τροχαίο συμβάν. Εφαρμόζουμε διορθωτικές ενέργειες, ώστε στο μέλλον να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.
  • Θέτουμε αυστηρούς κανόνες πριν την έναρξη της συνεργασίας μας με μεταφορείς, για να διασφαλίσουμε πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας, σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Συνεχής στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μία συνεκτική κουλτούρα οδικής ασφάλειας στο σύνολο των ανθρώπων μας εργαζόμενων και συνεργατών-εργολάβων, και να ορίσουμε συγκεκριμένους κανόνες οδικής ασφάλειας εντός και εκτός των μονάδων μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία τους και την απρόσκοπτη εκτέλεση των μεταφορών. 

 

Ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:

  • Οδηγώντας με ασφάλεια
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies