Περιβάλλον

Αυξάνουμε την

ευαισθησία μας,

για να μειώσουμε το αποτύπωμα μας

στο περιβάλλον.

Ο σεβασμός, η μέριμνα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι για εμάς περισσότερο από αυτονόητες έννοιες. Γι’ αυτό και η δέσμευσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτυπώνεται με ουσιαστικό τρόπο στην περιβαλλοντική μας πολιτική.

Προσπαθούμε να περιορίζουμε συνεχώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Πώς;

  • Ακολουθώντας πιστά και τηρώντας αυστηρά τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες.
  • Ελέγχοντας τα μέσα παραγωγής και τις αντίστοιχες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Προσαρμόζοντας διαρκώς τις παραγωγικές διαδικασίες και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στα νέα επιστημονικά δεδομένα και αξιοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία.

Αλλά πέρα από αυτά, δίνουμε μεγάλη έμφαση και στο ανθρώπινο στοιχείο.

Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευαισθησία στους εργαζόμενούς μας, μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις. Επικοινωνούμε με με τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Επιδιώκουμε την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής μας από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

Τέλος, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια δημόσιων, κοινωνικών και επιστημονικών οργανισμών, που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό με τις συστηματικές μας έρευνες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχώς διευρυνόμενη τεχνογνωσία μας, τις υψηλές δεξιότητες και την εμπειρία των ανθρώπων μας και την ετήσια αξιολόγησή μας, συντελούν σε κάτι πολύ σημαντικό.

Στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και στον καθορισμό νέων στόχων, μέσα από τρεις μεγάλους πυλώνες:

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Κλιματική Αλλαγή

Κυκλική Οικονομία

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies