Υγεία και Ασφάλεια

H Υγεία σε πρώτο πλάνο

Η υγεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό στη ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου.

Αυτό σημαίνει διαρκή μέριμνα, όχι μόνο κατά τις ώρες εργασίας, αλλά και εκτός εργοστασίου ή γραφείου.

Τι κάνουμε, για όλους τους εργαζόμενούς μας;

  • Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε εταιρική κουλτούρα σε ζητήματα υγείας και ευεξίας, υλοποιώντας δράσεις προαγωγής υγείας.
  • Εφαρμόζουμε ενιαίες πολιτικές και διαδικασίες σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών προτύπων υγείας και ασφάλειας (υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών).
  • Επιθεωρούμε τις θέσεις και τους χώρους εργασίας, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ειδικών ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.
  • Υλοποιούμε προγράμματα ετήσιας εκπαίδευσης σε ζητήματα επαγγελματικής υγείας (μυοσκελετική καταπόνηση, οπτική κόπωση, χρήση ΜΑΠ, συμβουλές εργονομίας κ.λπ.)
  • Παρέχουμε ενημέρωση σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Διενεργούμε προγράμματα εμβολιαστικής κάλυψης.
  • Παρέχουμε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβολαίου υγείας και ετήσιο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας τους (check-up).
  • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σε θέματα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών και Πρώτων Βοηθειών (ανάπτυξη πρωτοκόλλου απόκρισης σε έκτακτα συμβάντα υγείας).

Ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις:

  • Προάγοντας την καλή υγεία και ευζωία
  • Μαζί με το Σωματείο “Δεσμός” στον Μαραθώνιο της Αθήνας
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies