Υγεία και Ασφάλεια

Εκπαίδευση Εργαζόμενων και Συνεργατών

Η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφαλείας, προϋποθέτει να έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόμενοί μας, οι συνεργάτες μας και το προσωπικό τους σωστές υποδομές και άρτια εκπαίδευση.

Ειδικά η εκπαίδευση είναι συνεχής και αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες στην προσπάθειά μας για την πρόληψη ατυχημάτων. Γίνεται βάσει ετήσιου πλάνου και οργανώνεται είτε εσωτερικά από καταρτισμένα στελέχη ή από εξωτερικούς φορείς.

Για τη σύνταξη του πλάνου εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, όπως: οι εμπειρίες και τα διδάγματα από τις διερευνήσεις των σοβαρών συμβάντων των προηγούμενων ετών, οι προτάσεις των εργαζομένων, οι τρέχουσες εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και οι νέες οδηγίες ασφαλούς εργασίας.

Για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο προβλέπεται εισαγωγική εκπαίδευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, με θεματολόγιο προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της εργασίας του, όπως καθορίζεται από σχετική διαδικασία.

Η ποιότητα του συνόλου της παρεχόμενης εκπαίδευσης για θέματα ΥΑΕ αποτελεί βασικό κριτήριο των εξωτερικών επιθεωρήσεων στα εργοστάσια. Αντίστοιχη σημασία έχει και η κατάλληλη υποστήριξη των στελεχών μας, ώστε να εμπλέκονται ενεργά στην εκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών, αποτελεί ακόμα μία προτεραιότητά μας.

 

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies