Νέα και Δελτία Τύπου

31/12/2000

Νέα μονάδα INTERBETON

Μία νέα μονάδα στο Κορωπί Αττικής - η 21η - περιήλθε πρόσφατα στην κυριότητα της Interbeton Δομικά Υλικά Α.Ε., θυγατρικής Εταιρίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Με τη νέα μονάδα διευρύνεται η παρουσία της Εταιρίας στην Ανατολική Αττική σε έτοιμο σκυρόδεμα εγγυημένων προδιαγραφών, ενώ οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις της Interbeton υπερβαίνουν πλέον τα 1,5 εκατ. κυβικά μέτρα σκυροδέματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Interbeton έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με ISO 9001 για τις μονάδες της Παιανίας, Μεταμόρφωσης και Βοτανικού στην Αττική, ενώ πρόσφατα απόκτησε πιστοποίηση ISO 9001 και για τις μονάδες Νέας Ευκαρπίας και Ραιδεστού, στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies