Νέα και Δελτία Τύπου

27/04/2007

Σύμβαση Χορήγησης Κοινοπρακτικής Πίστωσης

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε την υπογραφή, σήμερα, στο Λονδίνο, σύμβασης χορήγησης, από κοινοπραξία δανειστριών τραπεζών, ανακυκλούμενης πίστωσης σε Ευρώ ή άλλο νόμισμα κατ’ επιλογή του δανειζόμενου, πενταετούς διάρκειας, μέχρι συνολικού ποσού κεφαλαίου ευρώ oκτακοσίων εκατομμυρίων (€ 800.000.000), με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Η εν λόγω πίστωση προορίζεται να εξυπηρετήσει μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2006 πούλησε πάνω από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 6 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 24 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies