Νέα και Δελτία Τύπου

10/04/2007

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Εξαγορά της MECHANICSVILLE CONCRETE Inc. στην Βιρτζίνια

Η Titan America LLC, θυγατρική της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος Mechanicsville Concrete Inc. (Powhatan Ready Mix). Η εταιρία διατηρεί πέντε μονάδες παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή του Richmond της Βιρτζίνια και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί αυτοτελώς και μετά την αναμενόμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της τον Μάιο.

Η εξαγορά αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου Τιτάν.

Η Titan America LLC είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών στις Ανατολικές ΗΠΑ, με έδρα τo Norfolk, Virginia.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2006 πούλησε πάνω από 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 6 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 22 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies