Νέα και Δελτία Τύπου

02/03/2007

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ YΛΙΚΑ Α.Ε. εξαγόρασε την εταιρία ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στις 12 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Η ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται µε την παραγωγή και εµπορία Έτοιµου Εργοστασιακού Σκυροδέµατος στο νοµό Θεσσαλονίκης, µε δύο Εργοστάσια στις περιοχές ΒΙ.ΠΕ. Θέρµης και Χορτιάτη και µε πωλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 120.000 m3 ετησίως. Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας για το 2005 ήταν €6,4 εκατ, και η εξαγορά της δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies