Νέα και Δελτία Τύπου

25/11/2005

Αποτελέσματα Έτους 2005

Οι πωλήσεις του εννεαμήνου 2005 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 995 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 16% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του περασμένου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (operating EBITDA) έφτασαν τα € 285 εκ., βελτιωμένα κατά 14%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε € 156 εκ., αυξημένα επίσης κατά 14%.

Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται στη σημαντικά αυξημένη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, ιδίως στις Η.Π.Α. Με σταθερές ισοτιμίες, οι πωλήσεις του Ομίλου θα ήταν αυξημένες κατά 18% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 15%.

Ειδικότερα, το 3ο τρίμηνο η λειτουργική κερδοφορία συνέχισε την ανοδική της πορεία. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 23% φτάνοντας τα € 382 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 124 εκ. σημειώνοντας αύξηση 17% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2004.

€ εκ. 3ο τρ. 2005 3ο τρ. 2004 % μεταβολής 9M 2005 9M 2004 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 382 310 23% 995 856 16%
Λειτ. Κέρδη 124 105 17% 285 251 14%
Κέρδη προ φόρων 106 83 28% 218 194 12%
Καθαρά Κέρδη* * μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας 78 61 27% 156 138 13%

Στην Ελλάδα, η ζήτηση τσιμέντου το τρίτο τρίμηνο σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο η οποία είχε επηρεασθεί -κυρίως στην Αττική- από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, η επίπτωση από το κόστος καυσίμων συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους.

Στις ΗΠΑ, η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά οδήγησε σε βελτίωση των τιμών και των αποτελεσμάτων.

Στην Νότιο-ανατολική Ευρώπη, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης στην Βουλγαρία.

Στην Αίγυπτο, σημειώθηκε ανάκαμψη της ζήτησης που οδήγησε σε άνοδο της κερδοφορίας.

Για το υπόλοιπο του 2005, αναμένεται αυξημένη συνεισφορά στην λειτουργική κερδοφορία από τις διεθνείς δραστηριότητες, μολονότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες που αντιμετώπισε η πολιτεία της Φλόριδα τον Οκτώβριο μείωσαν βραχυπρόθεσμα την ζήτηση. Στην Ελλάδα, το τελευταίο τρίμηνο του 2005, προσφέρει μία ευκολότερη σύγκριση σε σχέση με την αντίστοιχη μεταολυμπιακή περυσινή περίοδο. Στη μητρική εταιρία, το εννεάμηνο, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1% στα € 326 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 106 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 9%, κυρίως λόγω συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους από την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 1% στα € 84 εκ., ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των εσόδων από συμμετοχές τα οποία ανήλθαν σε € 29 εκ.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies