Νέα και Δελτία Τύπου

11/10/2005

Συμμετοχή σε διαγωνισμό εκποίησης εργοστασίων

Η Εταιρία μας, από κοινού με την ισπανική τσιμεντοβιομηχανία "Corporacion Uniland S.A.", συμμετείχε την 10 και 11 Οκτωβρίου 2005 στη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού του Τουρκικού Δημοσίου για την εκποίηση εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου, υποβάλλοντας προσφορές για δύο εργοστάσια, που δεν αναδείχθηκαν πλειοδοτικές.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies