Νέα και Δελτία Τύπου

04/07/2019

Ανακοινώσεις ΜSCI, FTSE Russell και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ένταξη σε δείκτες των μετοχών της TITAN Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την ανταλλαγή μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ») με μετοχές της ΤΙΤΑΝ Cement International SA («ΤCΙ») που βρίσκεται σε εξέλιξη, η TITAN ενημερώνει για την έκδοση δύο σχετικών ανακοινώσεων από τους διεθνείς οργανισμούς χρηματιστηριακών δεικτών MSCI και FTSE Russell.

Ο οργανισμός MSCI ανακοίνωσε στις 26/6/2019 πως, εάν η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής, προτίθεται να εντάξει την TCI στους δείκτες MSCI Global Standards, με χώρα κατάταξης την Ελλάδα. Σε περίπτωση επίτευξης ποσοστού ανταλλαγής μετοχών άνω του 85%, η TCI θα θεωρηθεί η συνέχεια της ΤΙΤΑΝ, ενώ αν το ποσοστό αποδοχής είναι κάτω του 85% τότε στους δείκτες θα ενταχθούν τόσο οι μετοχές ΤCΙ όσο και οι μετοχές ΤΙΤΑΝ.

Αντίστοιχα, ο οργανισμός FTSE Russell ανακοίνωσε στις 28/6/2019 πως, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Δημόσιας Πρότασης, προτίθεται να εντάξει τις μετοχές TCI από την 24η Ιουλίου 2019 στον δείκτη GEIS Small Cap (Belgium), με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Εάν το ποσοστό αποδοχής είναι κάτω του 90%, τότε η μετοχή της ΤΙΤΑΝ θα παραμείνει στον δείκτη GEIS Mid Cap Indexes (Greece) με μειωμένο συντελεστή στάθμισης.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επίσης έχει ανακοινώσει ότι σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, οι μετοχές της TCI θα αντικαταστήσουν τις μετοχές της ΤΙΤΑΝ στους δείκτες που αυτή συμμετέχει, πριν την έναρξη των συναλλαγών την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της TCI στο ΧΑ.

Οι σχετικές αναλυτικές ανακοινώσεις των MSCI και FTSE Russell είναι διαθέσιμες στο http://ir.titan.gr/el/gatepost2019.

Την σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου, https://bit.ly/2XmUkqt.

 

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα περιλαμβάνει ορισμένες εκτιμήσεις για μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα (forward-looking statements) που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους ως προς τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, που εξαιτίας διαφόρων παραγόντων και κινδύνων (όπως, ενδεικτικά, επιχειρηματικών, λειτουργικών, οικονομικών, πολιτικών και χρηματοοικονομικών) ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα, τα σχέδια και τους στόχους της TCI και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που αναφέρονται στην παρούσα.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies