Νέα και Δελτία Τύπου

20/12/2019

Ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Τιτάνα ReGeneration Academy for Digital Acceleration | Data Science Lab - Powered by TITAN Στόχος, η προετοιμασία των νέων για την ένταξή τους στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρωτοποριακή Ακαδημία εκπαίδευσης στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), με έμφαση στο βιομηχανικό κλάδο, που είχε εγκαινιάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ΤΙΤΑΝ, σε σύμπραξη με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό ReGeneration και τον εκπαιδευτικό φορέα Code.Hub.

Το ReGeneration Academy for Digital Acceleration I Data Science Lab – Powered by TITAN σχεδιάστηκε ως ένα καινοτόμο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων, απαραίτητων για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης μέσω της επιστήμης των δεδομένων.

Στην σημερινή πραγματικότητα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η χρήση δεδομένων είναι στενά συνδεδεμένη με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Γι’ αυτό και ο ΤΙΤΑΝ δίνει προτεραιότητα στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων των νέων πτυχιούχων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς στην ψηφιακή εποχή.

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία σχεδιάστηκε το υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα της Ακαδημίας ήταν η σε βάθος, στοχευμένη και με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια εκπαίδευση σ’ ένα τομέα αιχμής, με αυξανόμενη ζήτηση για ειδικευμένο προσωπικό και μεγάλη απήχηση στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος. Συγκεκριμένα, πήραν μέρος 24 νέοι και νέες, οι οποίοι εργάστηκαν ομαδικά υπό την καθοδήγηση όχι μόνο των εξειδικευμένων εκπαιδευτών, αλλά και στελεχών του Τιτάνα που λειτούργησαν ως μέντορες. Η τελική εργασία βασίστηκε σε τροποποιημένα στοιχεία που είχαν δοθεί από τον Τιτάνα και αφορούσε στην ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης για σημαντικές παραμέτρους της λειτουργίας ενός μύλου τσιμέντου.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Εργοστάσιο Καμαρίου και τα Κεντρικά Γραφεία του Τιτάνα, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την εταιρία και τα στελέχη της, να ενημερωθούν σχετικά με την υλοποίηση του οράματος του Ομίλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να κατανοήσουν τον ρόλο των δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Digital Acceleration I Data Science Lab – Powered by TITAN ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου με την παρουσίαση των εργασιών ενώ θα ακολουθήσει 6μηνη πρακτική άσκηση, με τη μορφή αμειβόμενης εργασίας. Απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μέρος της ομάδας έργου που υλοποιεί το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, αλλά και να στελεχώσουν άλλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies