Νέα και Δελτία Τύπου

23/09/2020

ΤΙΤΑΝ και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υπέγραψαν ανανέωση ακαδημαϊκού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Στόχος η εξιδεικευμένη κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση για φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου

Την ανανέωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας υπέγραψαν το Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), επικυρώνοντας τη στενή και μακροχρόνια συνεργασία τους στον τομέα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου και ο Διευθυντής του Εργοστασίου Ευκαρπίας, Κώστας Νικολάου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας, που θεσμοθετήθηκε το 2015 με πρωτοβουλία του Εργοστασίου Ευκαρπίας, είναι να γεφυρώσει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή (on the job training) προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, τεχνική εμπειρία και προϋπηρεσία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις δεξιότητές τους, ώστε να έχουν περισσότερα εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τιτάνας είναι ο πρώτος Ιδιωτικός Φορέας Υποδοχής που υπέγραψε σχετικό Πρωτόκολλο με το Πανεπιστήμιο, έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περισσότερους από 60 νέους επιστήμονες.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αφορά φοιτητές και φοιτήτριες από έξι τμήματα του ΑΠΘ: Γεωλογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Χημείας και Χημικών Μηχανικών. Η ιδιαίτερη δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί από στελέχη του Τιτάνα με βαθιά τεχνική γνώση και έχει λάβει την έγκριση του ΑΠΘ. Οι φοιτητές απασχολούνται για δυο έως τρεις μήνες πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους, εντάσσονται πλήρως σε ομάδες εργασίας του Εργοστασίου και αναλαμβάνουν την εκπόνηση συγκεκριμένου έργου ή εφαρμόσιμης τεχνικής λύσης.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του ΑΠΘ αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας και ενδυνάμωσης ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων. Ανέδειξε τα οφέλη από πρωτοβουλίες όπως το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Τιτάνα, τόσο για τους νέους επιστήμονες που έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία όσο και για την Εταιρία, η οποία ‘ανοίγει παράθυρο’ σε σύγχρονες ιδέες και επιταχύνει την αλλαγή. Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε την ευχή να διευρυνθεί η συνεργασία και με άλλες δράσεις που δίνουν προοπτική στα νέα παιδιά.

Ο Διευθυντής του Εργοστασίου Ευκαρπίας εστίασε, με τη σειρά του, στη διαχρονική δέσμευση του Τιτάνα να προσφέρει στήριξη στους νέους ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία την πρόκληση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Όπως τόνισε ο κ. Νικολάου, μέσω της πρωτοβουλίας TITAN Youth Matters, το Εργοστάσιο έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, υλοποιώντας δράσεις με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρίας.

Στην εκδήλωση υπογραφής του Πρωτοκόλλου παρευρέθηκαν επίσης από το ΑΠΘ οι Καθ. Αντώνης Κορωναίος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης και Βάσω Παπαγεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας - Διαχείρισης Έργου, καθώς και οι Ανέστης Σελεγγίδης, Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Θάλεια Βούρου, Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εργοστασίου. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των έργων που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής οι τρεις ασκούμενοι φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, έργα τα οποία έχουν ενταχθεί για υλοποίηση στο πρόγραμμα επενδύσεων του Εργοστασίου.

Την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης ΑΠΘ, Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου (αριστερά) και ο Διευθυντής Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας, Κώστας Νικολάου
Τρεις ασκούμενοι φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών παρουσίασαν τα έργα που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
Από αριστερά: Καθ. Αντώνης Κορωναίος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ / Κώστας Νικολάου, Διευθυντής Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας / Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ / Θάλεια Βούρου, Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού Εργοστασίου / Ανέστης Σελεγγίδης, Προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Εργοστασίου
Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies