Νέα και Δελτία Τύπου

18/12/2023

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Υπογραφή συμφωνίας με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για επιχορήγηση του έργου μεγάλης κλίμακας για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS»

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε Συμφωνία Επιχορήγησης με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Η επιλογή του έργου έγινε στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ τον περασμένο Ιούλιο. Το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στον κόσμο για τη επιχορήγηση καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO₂, θα υποστηρίξει το έργο του Ομίλου με επιχορήγηση ύψους €234 εκατομμυρίων. Το εν λόγω έργο, το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, θα προωθήσει περαιτέρω την υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος μείωσης εκπομπών CO2 του Ομίλου, θα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας δομικών υλικών και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο κ. Άρης Τσικούρας, Διευθυντής και Υπεύθυνος του Έργου IFESTOS, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του Τιτάνα στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Το έργο «IFESTOS» αντανακλά τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα και καινοτομία προς ένα πιο «πράσινο» και ανθεκτικό μέλλον, σε συμφωνία με τις αρχές και την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα».

Το «IFESTOS», αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος του Ομίλου για μείωση των εκπομπών CO₂ και ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, προβλέπει την κατασκευή πρωτοποριακής, βιομηχανικής κλίμακας, μονάδας δέσμευσης άνθρακα στο εργοστάσιο του Τιτάνα στο Καμάρι Βοιωτίας, κοντά στην Αθήνα. Ανάλογα με το σχετικό ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, η μονάδα, που είναι η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ευρώπη, θα δεσμεύει 1,9 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως, συμβάλλοντας σημαντικά στον στόχο της Ελλάδας για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να παράγει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα ετησίως για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για «πράσινες» κατασκευές στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και πέραν αυτής. Αυτό θα καταστήσει το «IFESTOS» το έργο με τη μεγαλύτερη μονάδα δέσμευσης άνθρακα σε εργοστάσιο τσιμέντου που έχει επιχορηγηθεί μέχρι στιγμής από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ.

Το έργο θα αποτελέσει μέρος ενός οικοσυστήματος έργων που θα συνδυάζουν εγκαταστάσεις δέσμευσης άνθρακα με υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης. Ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με τεχνολογικούς συνεργάτες και δυνητικούς εταίρους σε όλη την αλυσίδα αξίας και, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συμφωνίας επιχορήγησης με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, προχωρά σταθερά σε όλα τα μέτωπα προς την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυγμένες αγορές, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.  Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO₂ να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).  Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.titan-cement.com.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies