Νέα και Δελτία Τύπου

02/04/2024

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Εργοστάσιο Καμαρίου: Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία στηρίζουν τον ελληνικό στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Τα έως σήμερα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν το εργοστάσιο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι ως ένα από τα μεγαλύτερα, πλήρως ψηφιοποιημένα και πράσινα εργοστάσια τσιμέντου στην Ευρώπη, με ορίζοντα το 2030,  ανέδειξαν ο Πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου κ. Marcel Cobuz, και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, κ. Άγγελος Καλογεράκος, στο πλαίσιο εκδήλωσης στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αφορμή για την παρουσίαση αποτέλεσαν τα επίσημα εγκαίνια της πρόσφατης πράσινης επένδυσης ύψους €26 εκατ. για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα σχετικών πρωτοβουλιών. Η επένδυση αυτή επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 150.000 τόνους ετησίως και τη χρήση σχεδόν 200.000 τόνων εναλλακτικών καυσίμων. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση αυτή και ο οδικός μας χάρτης για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 54% έως το 2030.

Η αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου βιομηχανικού μετασχηματισμού που θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του έργου για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS». Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του είδους του στην Ευρώπη, που θα δεσμεύσει όλες τις εκπομπές άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής του εργοστασίου Καμαρίου, παράγοντας 3 εκατ. τόνους τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο «IFESTOS», το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει επιχορήγηση ύψους €234 εκατ. από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ, θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινίων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η ηγεσία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σήμερα, μια καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που αποσκοπεί στην παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα. Επιπρόσθετα, υλοποιούνται, ήδη, επενδύσεις στο εργοστάσιο Καμαρίου, που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων, σε μία δηλαδή από τις βασικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω αποτελούν ζητούμενο και οδηγούν στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας, καθιστώντας την ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική διεθνώς. Παράλληλα, μας χαροποιεί ιδιαιτέρως που βιομηχανίες της χώρας μας κατάφεραν να διασφαλίσουν σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, που θα συν-επενδυθούν για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, μειώνοντας στο μισό το ανθρακικό αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας. Από την πλευρά της Πολιτείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πράσινη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο».

O Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, δήλωσε: «Η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης. Η Κυβέρνησή μας στηρίζει τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και κυρίως τις επενδύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επενδύσεις τις οποίες σχεδίαζε η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία την προηγούμενη πενταετία υλοποιήθηκαν και μπαίνουν σε λειτουργία, με άμεσα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον. Επενδύσεις όπως αυτή του Τιτάνα, στηρίζουν και ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική εξωστρέφεια και το εξαγωγικό δυναμικό της χώρας μας, συμβάλλουν στην εθνική οικονομία, ενώ προωθούν την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε μια σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία. Πολιτεία και βιομηχανία πρέπει να βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο της εξέλιξης, της ανάπτυξης και της ευημερίας».

Ο Προέδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, δήλωσε: «Είναι ευθύνη του κλάδου μας να προστατεύει το περιβάλλον, μια δέσμευση που είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA μας από την ίδρυσή μας. Έως το τέλος του 2030, η εγκατάσταση αυτή φιλοδοξούμε να είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες τσιμέντου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ευρώπη. Η καινοτομία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα των προηγούμενων επιτυχιών μας και θα παραμείνει η κινητήριος δύναμη πίσω από τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες,  πρωτοστατώντας σε έναν μετασχηματισμό που αντανακλά τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, κ. Marcel Cobuz, ανέφερε: «Ως Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είμαστε στην πρώτη γραμμή των δράσεων με στόχο το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, επιταχύνοντας διαρκώς την πράσινη μετάβασή μας. Ο σχετικός οδικός μας χάρτης έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και περιλαμβάνει περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλες τις γεωγραφίες και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Τιτάνα, καθώς και σημαντικές επενδύσεις».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, κ. Άγγελος Καλογεράκος, σχολίασε: «Τα σημερινά επίσημα εγκαίνια της πρόσφατης επένδυσης για την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου του εργοστασίου Καμαρίου σηματοδοτούν έναν ευρύ μετασχηματισμό, που θα οδηγήσει στον πλήρη ανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την παραγωγή τσιμέντου ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και την προσφορά καινοτόμων προϊόντων στους πελάτες μας. Ως κλάδος δομικών υλικών, συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Από την ίδρυσή μας, ως Όμιλος ΤΙΤΑΝ, έχουμε δεσμευτεί για την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος».

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις αναπτυγμένες αγορές, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 5.700 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.  Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO₂ να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).  Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.titan-cement.com.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies