ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

Η ιστορία συναντά το μέλλον

© ΓΕΦΥΡΑ/Νίκος Δανιηλίδης
© ΓΕΦΥΡΑ/Νίκος Δανιηλίδης

Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, γνωστή και ως γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», ήταν έτοιμη το 2004, με αφορμή την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων και εγκαινιάστηκε επίσημα λίγο πριν από την έναρξή τους. Η γέφυρα φέρει το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού που οραματίστηκε το έργο της σύζευξης της Πελοποννήσου με τη Δυτική Ελλάδα το 1889.

Η γέφυρα αποτελεί ένα τεχνολογικό και κατασκευαστικό επίτευγμα μεγάλης εμβέλειας και παγκόσμιας αναγνώρισης. Είναι μία καλωδιωτή γέφυρα, από τις μεγαλύτερες σε μήκος στον κόσμο, με συνεχές κατάστρωμα 2.252 μέτρων.

Το έργο θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα και πλέον πρωτοποριακά στον κόσμο, λόγω του μεγάλου βάθους θεμελίωσης, που φθάνει έως και τα 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, της υψηλής επικινδυνότητας, λόγω σεισμικότητας της περιοχής και της πιθανότητας τεκτονικών μετακινήσεων.

Εμείς αναλάβαμε τον αποκλειστικό εφοδιασμό για την κατασκευή της γέφυρας με τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών, το οποίο δεν είχε παραχθεί ποτέ, μέχρι τότε, στην Ελλάδα. Η Διεύθυνση Έρευνας Ποιότητας και τα εργοστάσια Δρεπάνου και Καμαρίου ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις συχνά αντικρουόμενες και αυστηρές απαιτήσεις:

  • Για το υποθαλάσσιο τμήμα και τους πυλώνες της γέφυρας, έργο ενιαίας σκυροδέτησης, το εργοστάσιο Δρεπάνου παρέδωσε σκωριοτσιμέντο για σκυρόδεμα ανθεκτικό στη διάβρωση και ταυτόχρονα με αυξημένες πρώιμες αντοχές.
  • Για το κατάστρωμα της γέφυρας ζητήθηκε ειδική ποιότητα τσιμέντου υψηλών αντοχών αλλά και χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης, η οποία παράχθηκε στο εργοστάσιο Καμαρίου.

Η μόνιμη σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου μέσω της γέφυρας, εξασφάλισε τη μείωση του χρόνου διέλευσης και την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του καιρού στη μετάβαση από τη μία ακτή στην άλλη.

Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό έργο συγκοινωνιακής και, γενικότερα, αναπτυξιακής υποδομής. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών της Δυτικής Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα και διευκολύνει την επικοινωνία με την Ιταλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies