ΙΣΝ Βιομηχανικές Υποτροφίες

Βιομηχανικές Υποτροφίες για το βιώσιμο τσιμέντο του μέλλοντος

Ένας οραματικός φορέας καινοτομίας και πολιτισμού, το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας και ο ΤΙΤΑΝ ανοίγουν από κοινού το δρόμο για στρατηγικές συμπράξεις με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, που θα συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας μας. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η ουσία της συνεργασίας της εταιρίας μας με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στον Δημόκριτο από το 2017 και στο οποίο μετέχουν Συνεργαζόμενοι και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες.

O ΤΙΤΑΝ υποστήριξε 3 Βιομηχανικές Υποτροφίες ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στους οποίους διέθεσε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, την τεχνογνωσία αιχμής της Διεύθυνσης Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εταιρίας, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής των ερευνών τους στην πράξη. Τα θέματα των ερευνών ήταν τα παρακάτω: 

  • «Ανάπτυξη καινοτόμων κλίνκερ τσιμέντου με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα για βιομηχανική παραγωγή», από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Δρ. Δήμητρα Κουμπούρη. Η έρευνα αυτή συνεισέφερε με εκτενείς εργαστηριακές μελέτες στην επιτυχημένη δοκιμαστική παραγωγή κλίνκερ χαμηλών εκπομπών CO₂ τον Απρίλιο του 2018 (Περιοδικό «τιτάνες», τεύχος 130, σελ.7).
  • «Ανάπτυξη και αξιολόγηση αυτό-ιάσιμων σύνθετων τσιμέντου με ενσωμάτωση ενθυλακωμένων ανόργανων προσμίξεων και υδραυλικών φάσεων», από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Δρ. Μαρία Αμέντα. Τα συμπεράσματα της εργασίας είναι πρωτοποριακά για τον ορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτοΐασης προϊόντων τσιμέντου και θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
  • «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου χαρακτηρισμού για νέους τύπους κλίνκερ που συνδυάζει τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και περίθλασης ακτίνων Χ», από τον Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου, υποψήφιο διδάκτορα. Η έρευνα εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή τσιμέντου.

Οι δυο πρώτες εργασίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2020 ενώ η τρίτη θα ολοκληρωθεί το 2022.

Τέτοιες εφαρμογές έξυπνων, καινοτόμων υλικών και μεθόδων αποτελούν τον πυρήνα δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) του Τιτάνα που υλοποιούνται από την Διεύθυνση Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Ομίλου, στις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιό μας στο Καμάρι για λογαριασμό όλου του Ομίλου. Σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, καθώς και με τους εταίρους και συμ-μετόχους του Ομίλου, οι δραστηριότητες Έρευνας & Καινοτομίας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, ένταξη και εφαρμογή στον Όμιλο των διεθνών τάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τόσο μέσα από βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, όσο και μέσω της ανάπτυξης προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του σήμερα και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις του αύριο, η Διεύθυνση Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Ομίλου υλοποιεί επιπλέον ερευνητικά προγράμματα, όπως η βελτίωση της απόδοσης του τσιμέντου για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D-printing) με κονιάματα και σκυροδέματα ειδικής σχεδίασης, τα αυτοϊάσιμα υλικά, και οι εφαρμογές που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.

Δείτε την Δρ. Μαρία Αμέντα να παρουσιάζει την έρευνά της στο σύντομο βίντεο του ΙΣΝ και μάθετε περισσότερα για τις Βιομηχανικές Υποτροφίες που υποστήριξε ο ΤΙΤΑΝ και τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας του Ομίλου εδώ.

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies