Φαιό τσιμέντο CEM I 52,5 N

Είναι το τσιμέντο Portland που προορίζεται κυρίως σε εφαρμογές προκατασκευασμένου και έτοιμου σκυροδέματος, καθώς και σε προϊόντα ξηρών μιγμάτων με υδραυλικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για χρήση σε προκατασκευασμένα στοιχεία, στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος κ.λπ.

Τα χύδην τσιμέντα Portland CEM I χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, από σκυρόδεμα, σε έτοιμα κονιάματα μέχρι και σε προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία  όπως, δοκάρια, μπλοκ κ.ά.

Το τσιμέντο CEM I Portland παράγεται με την καύση ενός καθορισμένου με ακρίβεια μίγματος πρώτων υλών που περιέχει ασβέστη, πυρίτιο, αλουμίνα και μικρές ποσότητες άλλων υλικών για τον σχηματισμό του κλίνκερ. Το κλίνκερ συναλέθεται με γύψο (βοηθά στον έλεγχο του χρόνου πήξης) για την παραγωγή τσιμέντου συγκεκριμένης λεπτότητας (έως και 5% δευτερευόντων συστατικών εισάγονται στο στάδιο της άλεσης).

Χαρακτηριστικά και Οφέλη:

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πρόσθετα για την παραγωγή κατάλληλων σκυροδεμάτων για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών.
 • Συνέπεια και αξιοπιστία στην κατασκευή.
 • Ως τσιμέντο τύπου Ι (κλίνκερ και γύψος), διατηρεί σταθερό χρωματισμό και είναι ιδανικό για αρχιτεκτονικά σκυροδέματα (εμφανή).
 1. Εφαρμογές Προϊόντος

  Για την παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος με το τσιμέντο CEM I Portland, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206 και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, τα οποία παρέχουν οδηγίες για τη χρήση των τσιμέντων σε σκυρόδεμα για διάφορες κατηγορίες έκθεσης και αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος για την επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ. πλαστικοποιητές, αερακτικά, επιβραδυντικά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM I.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

  Τα τσιμέντα μας συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης τρίτων από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή της τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτα και υγρά των ματιών), μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Επίσης, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος βλάβης στα μάτια. Γι’ αυτό συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου αδιάβροχου, προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και η προστασία των ματιών και του προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλυθούν αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και να ζητηθεί συμβουλή γιατρού. Μετά από επαφή με το δέρμα, θα πρέπει να γίνει ξέπλυμα με άφθονο καθαρό νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται, εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης, που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies