Φαιό τσιμέντο CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N

 

Τσιμέντο TITAN CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο που συμπληρώνει τη σειρά των τσιμέντων Portland. Είναι σχεδιασμένο με μειωμένη συμμετοχή κλίνκερ ώστε να έχει σημαντικά χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.  Οι ενισχυμένες ιδιότητές του προσφέρουν υψηλές πρώιμες αντοχές και το καθιστούν ιδανικό για ογκώδεις σκυροδετήσεις και εργασίες ελαφράς προκατασκευής. Το τσιμέντο ΤΙΤΑΝ CEM II/Β-Μ (P-LL) 42,5 N είναι ιδανικό για να προσφέρει λύση στη κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, το τσιμέντο τύπου CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής σκυροδέματος υψηλής ανθεκτικότητας στο χρόνο, αφού η χρήση ποζολάνης συμβάλλει στη μείωση του πορώδους του σκυροδέματος και αυξάνει την προστασία του οπλισμού από διάβρωση.

 1. Εφαρμογές Προϊόντος

   

  Για την παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος με το τσιμέντο CEM IΙ Portland, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206 και το Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, τα οποία παρέχουν οδηγίες για τη χρήση των τσιμέντων σε σκυρόδεμα για διάφορες κατηγορίες έκθεσης και αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος για την επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ. πλαστικοποιητές, αερακτικά, επιβραδυντικά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM ΙI.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

   

  Τα τσιμέντα μας συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης τρίτων από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή της τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτα και υγρά των ματιών), μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Επίσης, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος βλάβης στα μάτια. Γι’ αυτό συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου αδιάβροχου, προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και η προστασία των ματιών και του προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλυθούν αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και να ζητηθεί συμβουλή γιατρού. Μετά από επαφή με το δέρμα, θα πρέπει να γίνει ξέπλυμα με άφθονο καθαρό νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται, εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης, που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies