Λευκό Τσιμέντο CEM I 52,5 N

Το λευκό τσιμέντο είναι υδραυλικό συνδετικό μέσο, του οποίου τα φυσικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε εκείνα του φαιού τσιμέντου Portland. Διακρίνεται για το καθαρό, λευκό χρώμα του. Η λευκότητα είναι αποτέλεσμα τόσο της φύσης όσο και της αυστηρής διαλογής των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, καθώς και της τεχνολογικά προηγμένης διαδικασίας παραγωγής.

Το ανοιχτό και φωτεινό χρώμα των λευκών τσιμέντων ΤΙΤΑΝ τα καθιστά ιδανικά για χρήσεις όπου η εμφάνιση είναι ύψιστης σημασίας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή λευκών ή έγχρωμων κονιαμάτων που καλύπτουν τις προσόψεις ιδιωτικών κατοικιών και πολυώροφων κτιρίων.

Τα λευκά τσιμέντα ΤΙΤΑΝ χρησιμοποιούνται, επίσης, στη σύνθεση σκυροδέματος λευκού τσιμέντου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πολυάριθμων σχημάτων και χρωμάτων και είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. Χρησιμοποιείται σε προκατασκευασμένα στοιχεία, όπως:

 • Αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα.
 • Εσωτερικές ή εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων.
 • Στοιχεία προσόψεων.
 • Οδικός εξοπλισμός και επίπλωση κήπων.
 • Κατασκευή πισινών.
 1. Εφαρμογές Προϊόντος

  Για την παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος με το λευκό τσιμέντο CEM I 52,5N, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο πρέπει να τηρείται σε αποδεκτό επίπεδο. Τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206 και Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 παρέχουν καθοδήγηση για τη χρήση των τσιμέντων σε σκυρόδεμα για διάφορες κατηγορίες έκθεσης, αντίξοες συνθήκες εδάφους και επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ., πλαστικοποιητές, αερακτικά, επιβραδυντικά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM I 52,5N.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

  Τα τσιμέντα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή ης τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτας ή και υγρά των ματιών) μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Ενέχει σοβαρό κίνδυνο βλάβης στα μάτια. Φοράτε κατάλληλο αδιάβροχο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies