ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι αρχές και οι αξίες μας όχι μόνο καθοδηγούν τους ανθρώπους του Ομίλου μας, αλλά αντανακλώνται στις καθημερινές δραστηριότητές τους. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι συνεργάτες και οι προμηθευτές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατανοούν πλήρως τις βασικές αξίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, προχωρήσαμε στη σύνταξη του εγγράφου «Όμιλος ΤΙΤΑΝ-Εταιρικές Αξίες και Κώδικας Δεοντολογίας»:

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies