Νέα και Δελτία Τύπου

01/01/2000

Πιστοποιηση ISO 14001 για το περιβαλλον

Πιστοποίηση κατά ISO 14001 για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος απόκτησε ο ΤΙΤΑΝ, μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΕΛΟΤ στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου της Εταιρίας στο Καμάρι Βοιωτίας, στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο Δρέπανο Αχαϊας. Με την έγκυρη αυτή Πιστοποίηση αναγνωρίζεται και επισήμως ότι οι επιχειρησιακές αποφάσεις και οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα "περιβάλλον" και ότι οι διαδικασίες στις μονάδες παραγωγής τσιμέντου εναρμονίζονται αξιόπιστα με τις θεσμοθετημένες διεθνείς προδιαγραφές. Σημειώνεται ότι ο ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη ελληνική τσιμεντοβιομηχανία - και μία από τις πρώτες στον κόσμο - που αποκτά τη διεθνούς εγκυρότητας διάκριση ISO 14001.

Η περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται στον ΤΙΤΑΝΑ ξεκίνησε πριν 40 χρόνια, με την εγκατάσταση των πρώτων ηλεκτροστατικών φίλτρων στην Ελλάδα και συνεχίζεται από τότε συστηματικά, σε όλους τους επιμέρους τομείς δράσης των εργοστασίων της. Με γνώμονα την πρόληψη και την καταστολή των αρνητικών επιπτώσεων της βιομηχανικής δραστηριότητας, ο ΤΙΤΑΝ χρησιμοποιεί την καλύτερη διατιθέμενη τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών, τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την αντιμετώπιση της ηχορρύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, την ασφαλή διενέργεια χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών. Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίηση της Εταιρίας για την αποκατάσταση λατομικών χώρων, τη δημιουργία πράσινων ζωνών γύρω από τις παραγωγικές μονάδες, τή φύτευση δένδρων από ιδιόκτητα φυτώρια σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους κλπ.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει επανειλημμένως βραβευθεί από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Εθνική Επιτροπή Ευρωπαϊκού ΄Ετους Περιβάλλοντος, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΒΕΑ κλπ.) για την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος. Η Πιστοποίηση ISO 14001 αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση, συγχρόνως όμως και αυτοδέσμευση της Εταιρίας ότι θα συνεχίσει την απαράβατη εφαρμογή ενός συστήματος κανονισμών με αυστηρές προδιαγραφές.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies