Φαιό τσιμέντο CEM I 42,5 R

Με την πήξη του, το τσιμέντο CEM I 42,5 R  παρέχει υψηλές πρώιμες αντοχές και για τον λόγο αυτόν, είναι ιδανικό για τη μείωση του χρόνου ξεκαλουπώματος σε εφαρμογές προκατασκευασμένων στοιχείων, όπως σε σήραγγες μετρό και ετοίμου  σκυροδέματος. Ο γρήγορος ρυθμός αντίδρασής του παράγει, επίσης, περισσότερη θερμότητα, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές σε ψυχρότερες συνθήκες.         

Το τσιμέντο ΤΙΤΑΝ CEMI42,5R (Portland) είναι σχεδιασμένο για γρήγορη ανάπτυξη αντοχών στο σκυρόδεμα και για την επίτευξη υψηλών τελικών αντοχών. Επίσης, είναι δανικό για χρήση στο έτοιμο σκυρόδεμα, προκατασκευές, κατασκευή τμημάτων σηράγγων, εκτοξευόμενο, παραγωγή ξηρών κονιαμάτων και ειδικών επισκευαστικών προσθέτων.

Το τσιμέντο Portland παράγεται με την καύση ενός καθορισμένου, με ακρίβεια, μίγματος πρώτων υλών που περιέχει ασβέστη, πυρίτιο, αλουμίνα και μικρές ποσότητες άλλων υλικών για τον σχηματισμό του κλίνκερ. Το κλίνκερ, σε συνδυασμό με θειικό ασβέστιο για τον έλεγχο της πήξης, αλέθεται, στη συνέχεια, για την παραγωγή τσιμέντου απαιτούμενης λεπτότητας. Έως και 5% πρόσθετων δευτερευόντων συστατικών μπορούν να εισαχθούν στο στάδιο της άλεσης.

Το τσιμέντο TITAN I 42,5 R παρασκευάζεται από το ίδιο κλίνκερ με το τσιμέντο CEMI Portland, αλλά το προϊόν είναι πολύ πιο λεπτά αλεσμένο για μεγαλύτερη δραστικότητα. Το τσιμέντο CEM I 42,5 R προσφέρει μεγαλύτερη αρχική αντοχή, χωρίς σημαντική μείωση του χρόνου πήξης ή της περιόδου διατήρησης της εργασιμότητας.

Χαρακτηριστικά και Οφέλη:

 • Αυξάνει τον ρυθμό παραγωγής των προκατασκευασμένων μονάδων επιτρέποντας την απομάκρυνση των καλουπιών νωρίτερα.
 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χαμηλών θερμοκρασιών.
 • Είναι συμβατό με τις απαιτήσεις χλωριούχων ενώσεων για προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Είναι ιδανικό για την παραγωγή αρχιτεκτονικού σκυροδέματος λόγω της σταθερότητας χρωματισμού, όπως για παράδειγμα στο Μουσείο Ακρόπολης που κυριαρχεί το εμφανές σκυρόδεμα.
 1. Εφαρμογές Προϊόντος

  Για την παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος με το τσιμέντο CEM I 42,5 R, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο πρέπει να τηρείται σε αποδεκτό επίπεδο. Τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206 και ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 παρέχουν οδηγίες για τη χρήση των τσιμέντων σε σκυρόδεμα για διάφορες κατηγορίες έκθεσης, αντίξοες συνθήκες εδάφους και επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ. πλαστικοποιητές, αερακτικά υλικά, επιβραδυντικά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM I 42,5 R.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

  Τα τσιμέντα μας συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης τρίτων από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή της τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτα και υγρά των ματιών), μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Επίσης, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος βλάβης στα μάτια. Γι’ αυτό συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου αδιάβροχου, προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και η προστασία των ματιών και του προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλυθούν αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και να ζητηθεί συμβουλή γιατρού. Μετά από επαφή με το δέρμα, θα πρέπει να γίνει ξέπλυμα με άφθονο καθαρό νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται, εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης, που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies