Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια
και Φοιτητές

H πρόκληση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και η στήριξη των νέων στη διαδικασία αυτή, αποτελούν μία από τις μεγάλες προτεραιότητές μας.

Γι’ αυτό, εδώ και, τουλάχιστον, 30  χρόνια, έχουμε αναλάβει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Στην καρδιά αυτών των πρωτοβουλιών είναι η ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την ακαδημαϊκή κοινότητα και, ιδιαίτερα, με τους φοιτητές.

BEST

Η πιο... best κατάρτιση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, για φοιτητές BEST

Η BEST (Board of European Students of Technology), αποτελεί την οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, που αριθμεί περισσότερα από 3.300 μέλη σε 33 χώρες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, όταν μας προσέγγισε η ομάδα BEST Πάτρας που εντόπισε ένα ουσιαστικό πρόβλημα: οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του σπουδών τους, δε λάμβαναν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies