ΥΑΕ και Φοιτητές

BEST

Η BEST (Board of European Students of Technology), αποτελεί την οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, που αριθμεί περισσότερα από 3.300 μέλη σε 33 χώρες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012, όταν μας προσέγγισε η ομάδα BEST Πάτρας που εντόπισε ένα ουσιαστικό πρόβλημα: οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του σπουδών τους, δε λάμβαναν τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εμείς, αξιοποιώντας το υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουμε και εφαρμόζουμε ως προς την ασφαλή εργασία, είμαστε, η πρώτη ελληνική βιομηχανία που σχεδίασε και υλοποιεί ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και εκπονείται σε τρεις φάσεις, κάθε μία από τις οποίες ολοκληρώνεται μέσα σε δύο ημέρες, στα εργοστάσιά μας, στο Δρέπανο, την  Ευκαρπία και το Καμάρι.

Οι φοιτητές επισκέπτονται τους χώρους των εργοστασίων προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία και την εφαρμογή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα ειδικά εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές καλούνται να εκτιμήσουν τους κινδύνους και να οργανώσουν σχέδια ασφαλούς εργασίας πάνω σε συγκεκριμένα σενάρια. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και ενημερωτικό υλικό.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Συνολικά, με τη συμπλήρωση πέντε ακαδημαϊκών ετών το πρόγραμμα μετρά 1077 φοιτητές, περισσότερες από 30.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης και 45 εκπαιδευτές-στελέχη μας.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies