Συνεπεξεργασία

Συνεπεξεργασία στην τσιμεντοβιομηχανία είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ.

Τα εναλλακτικά καύσιμα, λόγω της ενεργειακής τους αξίας, υποκαθιστούν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Είναι υποπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν σε ταφή. Κατά κανόνα περιέχουν σημαντικό ποσοστό βιομάζας, που επιφέρει μείωση των εκπομπών CO₂.

Με τον τρόπο αυτό, η τσιμεντοβιομηχανία όχι μόνο ανταποκρίνεται στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η ποιότητα των προϊόντων της.

Την τελευταία πενταετία, υποκαθιστώντας μη ανανεώσιμους πόρους από εναλλακτικά καύσιμα, έχουμε εξοικονομήσει περισσότερους από 190.000 τόνους CO₂ και 250.000 τόνους ισοδυνάμου άνθρακα, δίνοντας ταυτόχρονα μία οικονομική λύση στη διαχείριση των αποβλήτων της κοινωνίας μας, με τον πλέον ασφαλή και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο.

Η ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία αξιοποιεί εναλλακτικά καύσιμα εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια και θεωρείται ασφαλής και περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία, ιδιαίτερα στις χώρες με μεγάλη παράδοση στην προστασία του περιβάλλοντος και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές standards.

Ο μέσος όρος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 46,5%, όμως η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, με χρήση μικρότερη του 7% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (GCCA, Getting the Numbers Right (GNR) data, 2017).

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Συνεπεξεργασία

Παραγωγή Σύνθετων Τσιμέντων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies